Lương Duyên 4

Liên hệ

Trong mỗi đường kim mũi chỉ, BST "Lương Duyên" là tình yêu sâu đậm dành cho vẻ đẹp truyền thống và nét tinh tế của Áo Dài cho mẹ.